Content

Sijoittaminen verkossa

Pankit

shutterstock_259403771

Tavallisesti asiaan perehtymätön kuluttaja ajattelee pankkien tarjoavan vain rahan lainaamiseen ja tallettamiseen liittyviä palveluita, mutta todellisuudessa sijoitukset ovat pankkien tärkeimpiä tulonlähteitä. Useimmat pankit sijoittavat esimerkiksi asuntoihin, kiinteistöihin, tontteihin, metsään ja yrityksiin.

Sijoutusrahastot ja rahastoyhtiöt

Sen sijaan että sijoittaisi suoraan tietyn yrityksen osakkeisiin, voi rahastoihin sijoittaminen olla hyvä vaihtoehto, jossa salkunhoitaja huolehtii varsinaisesta sijoittamisesta. Monet kuluttajat ovat kuitenkin tyytyväisiä esimerkiksi eläkerahastoihinsa, koska he eivät halua jatkuvasti seurata talouden käänteitä. Hyvän eläkerahaston sijoitusaika on pitkä, mutta siitä saadaan hyvin luotettavasti tietty kate. Tavalliselle kuluttajalle tämä on helppo vaihtoehto, mutta edistyneempi asioista perillä oleva sijoittaja todennäköisesti kaipaa jotain tuottoisampaa.

Rahastojen tulevaisuus

Nykyään sijoittajat haluavat rahastoja, joiden kulut ovat mahdollisimman pienet. Tämä muutos on jo alkanut vaikuttaa rahastovalikoimaan ja todennäköisesti tulevaisuudessa rahastojen kuluja ja tuottoja tullaan seuraamaan hyvin tarkasti.

Osakkeet

Suoraan yrityksen osakkeiden ostaminen edellyttää jonkun verran perehtymistä, mutta osaavissa käsissä se voi olla hyvinkin tuottoisaa. Osakkeita voi ostaa vain pörssiin listautuneilta yrityksiltä. Jotkut yritykset tietoisesti välttelevät pörssiä, koska osakkeita myymällä ne myös menettävät hieman päätäntävaltaansa.

Suuret yritykset

Käytännössä kaikki merkittävät yritykset ovat listautuneet pörssiin. Osakkeiden kautta yritykset saavat lisää pääomaa yritystoiminnan edistämiseen, joten pörssiin listautuminen on monille yrityksille erittäin houkutteleva vaihtoehto.

Suuret yritykset menestyvät osaltaan juuri osakekaupan ansiosta, mutta etenkin teollisuudessa koosta on hyötyä. Mitä suurempi yritys on, sitä laajempi markkinointi- ja jakeluverkosto sillä on. Myös asiakkaiden suuri lukumäärä tuo myyntiin runsaasti vakautta, joka edelleen johtaa siihen, että yritys voi valmistaa tuotteitaan hyvin suurella mittakaavalla. Mitä enemmän tuotteita valmistetaan, sitä halvemmalla ne voidaan valmistaa, joka edelleen johtaa kannattavuuden paranemisen. Näistä syistä johtuen esimerkiksi Nokia onnistui valmistamaan edullisia puhelimia kuluttajamarkkinoille.

Vaikutusvaltaiset osakkeenomistajat

Yrityksen hallitus on tulosvastuussa osakkeenomistajille, jotka voivat myös käyttää äänivaltaansa hallituksen jäsenten vaihtamiseksi. Osakkeenomistajat myös vaikuttavat yrityksen suuntaa koskeviin päätöksiin. Mitä enemmän osakkeenomistajalla on osakkeita, sitä enemmän äänivaltaa hänellä on, joten tässä suhteessa kaikki omistajat eivät ole tasa-arvoisia.