Content

Sijoittaminen verkossa

Facebookin merkittävämmät osakkeenomistajat

Sunday 30 August 2015 - Filed under Pankit

shutterstock_94168588Pan Xunbin / Shutterstock.com

Facebookin omistuspohja on äärimmäisen hajautettu. Yhdelläkään osakkeenomistajalla ei ole merkittävää äänivaltaa, koska suurimman osan omistaa Fidelity Contrafund -rahasto ja silläkin on vain 1,8 % kokonaisosakemäärästä. Heti seuraavana tulee Vanguard Total Stock Mkt Idx osuudella 1,35 % ja kaikki muut omistavat alle yhden prosentin.

Osakkeita eivät omista yksityiset tahot, vaan rahastot. 20 merkittävimmän omistajan joukossa on peräti viisi Fidelity-rahastoa ja neljä Vanguard-rahastoa. Voidaankin siis sanoa, että Fidelityllä ja Vanguardilla alkaa olla jonkun verran vaikutusvaltaa, mutta niidenkin yhteenlaskettu osuus on silti vain noin 6,63%.

Fidelity Contrafund on valtavan suuri ja nopeasti kasvava rahasto. Noin 89,72 % sen arvosta tulee Amerikkalaissita osakkeista ja vain 8,62 % muista osakkeista. Sen osakkeet on hajautettu kaikille eri aloille, mutta se painottuu silti selkeästi nopeasti kasvaviin yrityksiin, jonka vuoksi Fidelity Contrafund onkin yksi nopeimmin arvoaan kasvattavista rahastoista. Kesäkuussa 2015 sen arvo oli noin 111,8 miljardia dollaria.

Toisiksi suurin omistaja on Vanguard Total Stock Mkt Idx -rahasto. Se on paljolti Fidelity Contrafundin kaltainen: se investoi pääasiassa amerikkalaisiin osakkeisiin ja sen arvo nousee tasaisesti. Se on kuitenkin hieman pienempi ja vähemmän tuottoisa, kuin Fidelity Contrafund. Suuri osa sen varoista on sijoitettu talousalaan, teknologiateollisuuteen, terveysalaan, kulutustavaraa tuottavaan teollisuuteen ja muuhun teollisuuteen. Vain noin 6,5 % sen varoista on sijoitettu öljy- ja kaasuteollisuuteen.

2015-08-30  »  Roger