Content

Sijoittaminen verkossa

Osakkeisiin sijoittaminen

Wednesday 2 September 2015 - Filed under Pankit

shutterstock_262127447

Osakkeisiin sijoittaminen on vaativaa, mutta myös mahdollisesti hyvin tuottoisaa. Osakkeisiin sijoittaminen edellyttää arvo-osuustiliä, jonka voi avata useimmissa pankeissa.

Yritykset voivat rahoittaa toimintaansa osakkeiden avulla. Sijoittajat siis ostavat yrityksen osakkeita ja saavat vastineeksi äänivaltaa ja osinkoja, jotka Suomessa maksetaan aina keväisin. Vastaavasti yritys saa osakkeista pääomaa, jonka se voi sijoittaa liiketoimintaansa.

Pörssiosakkeisiin sijoittaminen tuottaa parhaiten, jos on valmis odottamaan pitkään. Yleisesti ottaen sijoitusta ei ole tarkoitus nostaa saman vuoden aikana, vaan osakesijoittaminen on pitkäjänteistä omistamista. Jos on perehtynyt asioihin huolellisesti ja on valmis käyttämään aikaa osakkeiden arvonvaihteluiden seuraamiseen, voidaan myös aktiivisella sijoittamisella saada hyvät tuotot. Nopeaan kaupankäyntiin kuitenkin sisältyy suuri riski, joten aktiivisijoittaminen ei sovi kaikille. Vakaampana vaihtoehtona osakkeille voit pohtia myös rahastoihin sijoittamista.

Yksittäisen osakkeen arvo vaihtelee niin paljon, että tuoton turvaamiseksi kannattaa hajauttaa sijoitus. Se voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että ostetaan eri yritysten osakkeita, jolloin yhden osakkeen arvonvaihtelut eivät merkittävästi vaikuta koko osakesalkun arvoon.

Tavallisesti hajauttamisella tarkoitetaan myös sitä, että osakesalkkuun valitut yritykset edustavat kokonaan erilaisia aloja, kuten vaikkapa lääketeollisuutta, paperiteollisuutta ja autoteollisuutta. Tällöin kokonaisen alan nousut ja laskut eivät heti näy salkun arvossa. Ajallisella hajauttamisella tarkoitetaan osakkeiden ostamista eri aikoina. Jos ostaa tiettyä osaketta vaikkapa kahden kuukauden välein, tulee keskimäärin ostaneeksi kohtuuhintaisia osakkeita. Jos ostaisi koko summalla kaikki osakkeensa yhdellä kertaa, saattaa tulla ostaneeksi turhan kalliilla.

2015-09-02  »  Roger