Content

Sijoittaminen verkossa

Rahastoihin sijoittaminen

Monday 31 August 2015 - Filed under Pankit

shutterstock_188334569

Rahastoihin sijoittaminen ei edellytä asiantuntemusta, mutta se ei myöskään ole yhtä tuottoisaa kuin esimerkiksi suoraan osakkeiden ostaminen.

Erilaisissa rahastoissa on eri hyödyt ja haitat, joten sopivan rahaston valitsemiseen kannattaa käyttää hieman aikaa. Koska eri rahastot toimivat eri tavoin ja niissä investoidaan eri asioihin, on niissä myös erilaiset riskit. Niissä on myös erilaisia rajoitteita, kuten pienin sijoitus ja lyhin sijoitusaika.

Tavallisesti hyvä tuotto kulkee käsikädessä suuren riskin kanssa. Usein myös lyhytaikaiset investoinnit ovat riskialttiita ja pitkäaikaiset huomattavasti vakaampia.

Osakerahastoihin sijoitetut rahat hajautetaan monen eri yrityksen osakkeisiin, jolloin riskin suuruuteen voidaan helposti vaikuttaa. Jos osakerahastossa on esimerkiksi vain IT-alan osakkeita, on siihen liittyvä riski huomattavasti suurempi, kuin esimerkiksi eri aloille hajautetussa osakesalkussa. Jossain osakerahastoissa keskitytään nimenomaan tietyn maantieteellisen alueen yritysten osakkeisiin. Esimerkiksi Nordean Nordic Small Cap -rahasto sijoittaa varat ainoastaan pohjoismaisten yritysten osakkeisiin.

Nimensä mukaisesti yhdistelmärahastossa on monia erilaisia sijoituskohteita, kuten osakkeita, arvopapereita ja muita korkoa tuottavia kohteita. Yhdistelmärahastossa on hieman pienempi riski kuin osakerahastossa.

Kaikkein pienin riski on korkorahastoissa, mutta niistä ei myöskään saa kovin hyvää tuottoa. Lyhyen koron rahastoissa varat menevät esimerkiksi valtion, pankkien ja yritysten korkoinstrumentteihin. Pitkän koron korkorahastoissa taas sijoitetaan esimerkiksi valtion, julkisyhteisöiden tai yritysten joukkovelkakirjalainoihin.

2015-08-31  »  Roger